Redovni upisi 2020./2021.

 Redovni upisi u Dječji vrtić "Različak" za pedagošku godinu 2020./2021.

Dječji vrtić "Različak", kao gradski dječji vrtić, primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u mjesecu svibnju 2020. za vrijeme trajanja redovnih upisa. Točno trajanje upisnog roka i sve uvjete upisa odredit će Gradski ured za obrazovanje u svojoj obavijesti tijekom mjeseca travnja 2020. Djeca upisana na redovnim upisima započinju s pohađanjem vrtićkog odnosno jasličkog programa na početku pedagoške godine 2020./2021. koja počinje 1.9.2020.
 

Dječji vrtić "Različak" pruža sljedeće programe:

 • redoviti program predškolskog odgoja djeteta: redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta
  • u zahtjevu za upis (str. 2) potrebno je zaokružiti da se on podnosi za ovaj, 10-satni program, i to za jaslice (od 1. do 3. godine) ili vrtić (od 3. godine do polaska u osnovnu školu), i nadalje, dijete se može zapisati i za jedan od pet dolje navedna posebna programa:
   • posebni program ranog učenja engleskog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program ranog učenja njemačkog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni sportski program za djecu predškolske dobi (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program senzomotorike (senzomorne stimulacije za djecu od prve do treće godine života) (za djecu jasličke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program za djecu s višestrukim teškoćama (8-satni program za djecu vrtićke dobi bez dodatne uplate roditelja)
 • program predškole: obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako nisu polaznici vrtića (ako jesu, predškola je sastavni dio redovitog programa
 

Posljednja izmjena: 13.3.2020., 11:00


Ispiši stranicu