Poziv za nadmetanje - bagatelna nabava

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na nadmetanje iz predmeta bagatelne nabave. Odnosne tendere, niže navedene, potrebno je preuzeti, popuniti i dostaviti u traženom roku poštom ili osobno (isključeno je slanje e-mailom ili na drugi način). Sve eventualne izmjene i dopune bit će objavljene na ovoj web stranici. S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o opskrbi i on će jamčiti za kakvoću, zdravstvenu i sanitarnu ispravnost robe te odgovaranje hrvatskim i međunarodnim standardima, normativima, propisima i načelima HACCP sustava te adekvatan prijevoz robe prema mjerama za očuvanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti robe. Ujedno obaviještavamo sve ponuditelje da je vrtić dao ovlaštenja nadležnom gradskom uredu za provedbu postupka objedinjene javne nabave te da će, ukoliko Grad Zagreb sklopi ugovor s drugim dobavljačem, morati doći do raskida ugovora od strane dječjeg vrtića.

Obavijest o bagatelnoj nabavi - pozivi za nadmetanje

Grupa 101: Toaletni papir, maramice, ručnici (link za preuzimanje)
Grupa 102: Proizvodi za čišćenje i poliranje (link za preuzimanje)
Grupa 103, 104 i 106: Proizvodi za kućanstvo; Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo; Gumeni i plastični materijal (link za preuzimanje)
Grupa 105: Proizvodi za osobnu njegu
(link za preuzimanje)

Poziv za nadmetanje je objavljen 19.11.2018.

Rok za predaju ponuda je do 30.11.2018. u 10.00 sati, tajništvo Dječjeg vrtića "Različak", Zagreb, Wellerov vrt 1. Sve naknadno zaprimljene ponude, bez obzira jesu li poslane poštom preporučeno ili na drugi način, smatraju se zakašnjelim.

 


Ispiši stranicu