Otvoreni natječaji

N A T J E Č A J   za popunu radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog radnika. Natječaj je objavljen 29.1.2020. i traje do 6.2.2020. (tekst oglasa).

Ispiši stranicu