Upisi

REZULTATI UPISA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020., PRAVO NA ŽALBU, POTPISIVANJE UGOVORA I POZIV NA OBVEZNI RODITELJSKI SASTANAK


Rezultati upisa objavljeni su 30.5.2019. u 15 sati na ulaznim vratima svih objekata dječjeg vrtića. Roditelji / skrbnici koji su izgubili dodijeljenu šifru rezultate mogu saznati osobnim dolaskom u vrtić.
 
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14.6.2019.
 
Potpisivanje ugovora s roditeljima / skrbnicima novoprimljene djece biti će od ponedjeljka 17.6.2019. do petka 28.6.2019. svakim radnim danom od 9 do 11 osim srijedom od 15 do 17 sati u tajništvu vrtića, Wellerov vrt 1, 2. kat lijevo. Ugovor u pravilu potpisuju oba roditelja / skrbnika.
 
Pozivamo roditelje / skrbnike sve novoprimljene djece da se odazovu obveznom roditeljskom sastanku u srijedu 28.8.2019. u 17.00 sati u centralnom objektu vrtića na adresi Wellerov vrt 1.REDOVNI UPISI U DJEČJI VRTIĆ "RAZLIČAK" ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Cijenjeni roditelji i skrbnici,

zahtjev za upis djece u Dječji vrtić "Različak" za pedagošku godinu 2019./2020., koja počinje 1.9.2019., roditelj ili skrbnik predaje isključivo unutar natječajnog roka od ponedjeljka 6.5.2019. do srijede 15.5.2019. osobno u tajništvu vrtića, Wellerov vrt 1, 2. kat lijevo, radnim danom od 9 do 16 sati, osim utorkom do 17 sati. Zahtjevi se predaju u samo jednom gradskom vrtiću koji je prva opcija, u pravilu prema mjestu stanovanja, te se u zahtjevu za upis (str. 2.) dodatno naznačuje još jedan gradski dječji vrtić kao druga opcija (samo se naznačuje, bez da se u njemu predaje zahtjev). U Dječji vrtić "Različak" upisuju se samo ona djeca koja nisu upisana niti u jednom drugom vrtiću i koja do 31.8.2019. navršavaju jednu godinu života i sva starija do polaska u osnovnu školu. Za ostvarivanje prava na olakšicu u plaćanju cijene vrtića, dijete i barem jedan roditelj / skrbnik moraju imati prebivalište u Gradu Zagrebu jer inače plaćaju punu ekonomsku cijenu. Nepotpuni zahtjevi neće se primati. Zahtjeve zaprimljene izvan roka za predaju i one nepotpune neće se razmatrati ni bodovati. Predajom zahtjeva dijete nije upisano u dječji vrtić - dijete je upisano u trenutku kad roditelj / skrbnik potpiše ugovor s dječjim vrtićem.

Dječji vrtić "Različak" pruža sljedeće programe:
 • redoviti program predškolskog odgoja djeteta: redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta
  • u zahtjevu za upis (str. 2) potrebno je zaokružiti da se on podnosi za ovaj, 10-satni program, i to za jaslice (od 1. do 3. godine) ili vrtić (od 3. godine do polaska u osnovnu školu), i nadalje, dijete se može zapisati i za jedan od pet dolje navedna posebna programa:
   • posebni program ranog učenja engleskog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program ranog učenja njemačkog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni sportski program za djecu predškolske dobi (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program senzomotorike (senzomorne stimulacije za djecu od prve do treće godine života) (za djecu jasličke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program za djecu s višestrukim teškoćama (8-satni program za djecu vrtićke dobi bez dodatne uplate roditelja)
 • program predškole: obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako nisu polaznici vrtića (ako jesu, predškola je sastavni dio redovitog programa)

Dječji vrtić zadržava pravo rasporeda djeteta u skupine i objekte. Dječji vrtić "Različak" je gradski dječji vrtić (vrtić Grada Zagreba) koji se sastoji od šest objekata koji su navedeni u podnožju stranice. Centralni objekt nalazi se u Wellerovom vrtu 1. Vrtićki program provodi se u svim objektima a jaslički program u objektima Wellerov vrt, Kaptol i Mlinovi. Posebni program engleskog jezika provodi se u objektima Amruševa, Mlinovi, Nova Ves i Wellerov vrt. Posebni program njemačkog jezika provodi se u objektu Amruševa. Posebni sportski program provodi se u objektu Mlinovi i Wellerov vrt. Posebni program senzomotorike provodi se u objektu Mlinovi i Wellerov vrt. Posebni program za djecu s višestrukim teškoćama provodi se u objektu Kaptol.
 
Predlažemo Vam da pročitate Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. na području Grada Zagreba (preuzmi).

Obrasci i dokumentacija koji se predaju na upisu

1. Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić "Različak" (preuzmi) (obvezan)
2. preslika osobnih iskaznica roditelja / skrbnika (obvezna)
3. potvrda o prebivalištu djeteta (obvezna samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
4. izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta, bez obzira kada je izdan (obvezan samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
5. 
elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) (preko sustava e-Građani može se pribaviti elektronički zapis a na šalteru HZMO-a potvrda o podacima upisanim u elektronsku radnu knjižicu (primjer elektroničkog zapisa))
6. 
ispunjeni obrazac za inicijalni razgovor (preuzmi) (obvezan)

7. ostala dokumentacija po potrebi (rješenje ili preporuka centra za socijalnu skrb, pravomoćna sudska presuda, smrtni list jednog od roditelja, rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta, ostala relevantna dokumentacija u slučaju posebnih potreba djeteta odnosno teškoća u razvoju itd.)

Prije eventualnih upita molimo Vas da pročitate ovu stranicu, Obavijest o upisu i Zahtjev za upis pažljivo i do kraja. Hvala.

(Iznimno, ako se dijete upisuje samo u program predškole, ispunjavaju se obrasci: Zahtjev za upis djeteta u program predškole (preuzmi) i Obrazac za inicijalni razgovor za program predškole (preuzmi), a od ostale dokumentacije nije potrebno priložiti dokument pod rednim brojem 5. (elektronički zapis ili potvrda HZMO-a).)

Intervju (inicijalni razgovor)


Termin za intervju se dogovara prilikom predaje Zahtjeva za upis u tajništvu vrtića. Intervju provodi stručni suradnik vrtića s roditeljem / skrbnikom i djetetom. S djetetom na intervju dolazi barem jedan roditelj / skrbnik i donosi:

Dokumentacija koja se donosi na intervju:

1. preslika knjižice cijepljenja (iskaznice imunizacije)
2. potvrda o obavljenom sistematskom pregledu
3. preslika zdravstvene iskaznice djeteta


Ostvarivanje prava na olakšicu

Dokumentacija kojom se ostvaruje pravo na olakšicu (zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu, izjava o članovima zajedničkog kućanstva, potvrda poslodavca, IP obrasci, potvrda Porezne uprave itd.) ne podnosi se prilikom upisa nego naknadno, o čemu ćete biti obaviješteni.

Ispiši stranicu