Upisi

REDOVNI UPISI U DJEČJI VRTIĆ "RAZLIČAK" ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Cijenjeni roditelji i skrbnici,

zahtjev za upis djece u Dječji vrtić "Različak" za pedagošku godinu 2019./2020., koja počinje 1.9.2019., roditelj ili skrbnik predaje isključivo unutar natječajnog roka od ponedjeljka 6.5.2019. do srijede 15.5.2019. osobno u tajništvu vrtića, Wellerov vrt 1, 2. kat lijevo, radnim danom od 9 do 17 sati. Zahtjevi se predaju u samo jednom gradskom vrtiću koji je prva opcija, u pravilu prema mjestu stanovanja, te se u zahtjevu za upis (str. 2.) dodatno naznačuje još jedan gradski dječji vrtić kao druga opcija (samo se naznačuje, bez da se u njemu predaje zahtjev). U Dječji vrtić "Različak" upisuju se samo ona djeca koja nisu upisana niti u jednom drugom vrtiću i koja do 31.8.2019. navršavaju jednu godinu života i sva starija do polaska u osnovnu školu. Za ostvarivanje prava na olakšicu u plaćanju cijene vrtića, dijete i barem jedan roditelj / skrbnik moraju imati prebivalište u Gradu Zagrebu jer inače plaćaju punu ekonomsku cijenu. Nepotpuni zahtjevi neće se primati. Zahtjeve zaprimljene izvan roka za predaju i one nepotpune neće se razmatrati ni bodovati. Predajom zahtjeva dijete nije upisano u dječji vrtić - dijete je upisano u trenutku kad roditelj / skrbnik potpiše ugovor s dječjim vrtićem.

Dječji vrtić "Različak" pruža sljedeće programe:
 • redoviti program predškolskog odgoja djeteta: redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta
  • u zahtjevu za upis (str. 2) potrebno je zaokružiti da se on podnosi za ovaj, 10-satni program, i to za jaslice (od 1. do 3. godine) ili vrtić (od 3. godine do polaska u osnovnu školu), i nadalje, dijete se može zapisati i za jedan od pet dolje navedna posebna programa:
   • posebni program ranog učenja engleskog jezika (koji se za djecu vrtićke dobi provodi u sklopu redovitog programa uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program ranog učenja njemačkog jezika (koji se za djecu vrtićke dobi provodi u sklopu redovitog programa uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni sportski program za djecu predškolske dobi (koji se za djecu vrtićke dobi provodi u sklopu redovitog programa uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program senzomorne stimulacije za djecu od prve do treće godine života (koji se za djecu jasličke dobi provodi u sklopu redovitog programa uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program za djecu s višestrukim teškoćama (koji se za djecu vrtićke dobi provodi bez dodatne uplate roditelja)
 • program predškole: obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako nisu polaznici vrtića (ako jesu, predškola je sastavni dio redovitog programa)

Dječji vrtić zadržava pravo rasporeda djeteta u skupine i objekte. Dječji vrtić "Različak" je gradski dječji vrtić (vrtić Grada Zagreba) koji se sastoji od šest objekata koji su navedeni u podnožju stranice. Centralni objekt nalazi se u Wellerovom vrtu 1. Vrtićki program provodi se u svim objektima a jaslički program u objektima Wellerov vrt, Kaptol i Mlinovi. Posebni program engleskog jezika provodi se u objektima Amruševa, Mlinovi, Nova Ves i Wellerov vrt. Posebni program njemačkog jezika provodi se u objektu Amruševa. Posebni sportski program provodi se u objektu Mlinovi i Wellerov vrt. Posebni program senzomotorike provodi se u objektu Mlinovi i Wellerov vrt. Posebni program za djecu s višestrukim teškoćama provodi se u objektu Kaptol.
 
Predlažemo Vam da pročitate Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. na području Grada Zagreba (preuzmi).

Obrasci i dokumentacija koji se predaju na upisu

1. Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić "Različak" (preuzmi) (obvezan)
2. preslika osobnih iskaznica roditelja / skrbnika (obvezna)
3. potvrda o prebivalištu djeteta (obvezna samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
4. izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta, bez obzira kada je izdan (obvezan samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
5. 
elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) (preko sustava e-Građani može se pribaviti elektronički zapis a na šalteru HZMO-a potvrda o podacima upisanim u elektronsku radnu knjižicu (obvezno za ostvarivanje prednosti pri upisu kada su oba roditelja zaposlena (ili ako se radi o jednom zaposlenom samohranom roditelju))
6. 
ispunjeni obrazac intervjua (Upute za inicijalni razgovor) (sukladno naputku nadležnog gradskog ureda, trenutačno nije dostupno za preuzimanje)

7. ostala dokumentacija po potrebi (rješenje ili preporuka centra za socijalnu skrb, pravomoćna sudska presuda, smrtni list jednog od roditelja, rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta, ostala relevantna dokumentacija u slučaju posebnih potreba djeteta odnosno teškoća u razvoju itd.)

Prije eventualnih upita molimo Vas da pročitate ovu stranicu, Obavijest o upisu i Zahtjev za upis pažljivo i do kraja. Hvala.

(Iznimno, ako se dijete upisuje samo u program predškole: Zahtjev za upis djeteta u program predškole (preuzmi).)

Intervju (inicijalni razgovor)


Termin za intervju se dogovara prilikom predaje Zahtjeva za upis u tajništvu vrtića. Intervju provodi stručni suradnik vrtića s roditeljem / skrbnikom i djetetom. S djetetom na intervju dolazi barem jedan roditelj / skrbnik i donosi:

Dokumentacija koja se donosi na intervju:

1. preslika knjižice cijepljenja
2. potvrda o obavljenom sistematskom pregledu
3. preslika zdravstvene iskaznice djeteta


Ostvarivanje prava na olakšicu

Dokumentacija kojom se ostvaruje pravo na olakšicu (zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu, izjava o članovima zajedničkog kućanstva, potvrda poslodavca, IP obrasci, potvrda Porezne uprave itd.) ne podnosi se prilikom upisa nego naknadno, o čemu ćete biti obaviješteni.

Ispiši stranicu