Programi

* Primarni 10-satni program

Cjelodnevni program, provodi se u jasličkim i vrtićkim skupinama. Temeljen na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, u prvi plan stavlja DIJETE, njegove potrebe, prava i odgovornosti, te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

U okviru cjelodnevnog programa provode se i posebni programi:

• posebni program ranog učenja engleskog jezika za djecu od tri godine do polaska u školu
• posebni program ranog učenja njemačkog jezika za djecu od tri godine do polaska u školu
• posebni sportski program za djecu od tri godine do polaska u školu
• posebni program senzorne integracije za djecu od jedne do tri godine.

 

U posebnim programima ranog učenja stranog jezika koriste se projektni i situacijski pristup u kojem su djeca konstruktori i sukonstruktori znanja prema vlastitim interesima i mogućnostima. U jezično poticajnom okruženju djeca jezik usvajaju spontano, u aktivnostima i igri te životno praktičnim situacijama u poznatom vrtićkom okruženju.

Posebni sportski program usmjeren je na cjelovit razvoj djeteta s osobitim naglaskom na provođenje različitih tjelesnih i sportskih aktivnosti, usvajanje zdravih načina života i pravilne prehrane te razvoj sportskog duha. Program uključuje vježbanje tri puta tjedno s profesorom kineziologije i odgojiteljicama u dvorani te raznovrsne i mnogobrojne aktivnosti upoznavanja sportova i sportskih rekvizita, usvajanja sportskih vrijednosti, dolazak različitih sportaša i sl. u sobi dnevnog boravka, na dvorištu i drugim prostorima u vrtića u izvan njega. Program se provodi u objektu Mlinovi. 

Posebni program senzorne integracije planski i ciljano pruža uvjete za pravovremeni i pravilan razvoj i organizaciju svih osjeta djeteta u svrhu njihova korištenja, senzornu integraciju. Takvim podupiranjem senzomotornog razvoja djeteta vanjski podražaji koji utječu  na više osjetila pravilno se obrađuju u mozgu u nekoliko neuroloških struktura, a mozak u svakom trenutku organizira i integrira sve informacije koje prima osjetilima iz okoline ili iz vlastitog tijela  te daje potpunu sliku o svijetu oko nas.

Svjesni tih činjenica integrirali smo suvremena  znanja o razvoju djeteta rane i predškolske dobi  sa znanjima iz  područja senzomotornog razvoja djeteta  te osmislili posebni program  kojim podižemo  kvalitetu života djeteta u vrtiću.  Program se provodi u objektu Wellerov vrt.

Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju namijenjen je djeci kronološke dobi od tri godine do polaska u školu,a uključuju se djeca s višestrukim teškoćama u razvoju. Program je trajanja 8 sati dnevno, 5 dana tjedno, a dijete u njemu može boraviti dvije godine. Nakon dvije godine uključuje se u redovnu skupinu našeg ili vrtića kojem pripada prema mjestu prebivališta ili u posebnu ustanovu. U programu rade rehabilitator, odgojitelj i njegovatelj. Ciljevi programa su:
  • pružanje mogućnosti za socijalizaciju i uključivanje djeteta u program predškolskog odgoja i naobrazbe
  • poticanje razvoja djeteta ublažavanjem posljedica oštećenja i prevencijom sekundarnih teškoća; razvojem maksimalnih mogućnosti djeteta za svakodnevno funkcioniranje i adaptaciju na socijalnu okolinu
  • pružanje potpore pri generalizaciji naučenih vještina potrebnih za svakodnevno funkcioniranje i osamostaljivanje
  • priprema djece za nastavak školovanja te pružanja stručne podrške roditeljima i obitelji.


U okviru primarnog 10-satnog programa za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, organiziramo:

  • Program predškole
  • Petodnevni boravak u Gradu mladih - Granešini u sklopu programa „Djeca u prirodi“
  • Program prometne preventive


* Vježbaonica Učiteljskog fakulteta

Dječji vrtić „Različak“ već niz godina realizira suradnju s Učiteljskim fakultetom u Zagrebu i osigurava pedagošku praksu studentima prve i druge godine. Objekt Jurišićeva djeluje kao Vježbaonica studentima za provođenje prakse i vježbi iz kolegija Metodika hrvatskog jezika.

* Tečajevi

U svrhu što kvalitetnijeg boravka djece u vrtiću, u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima, organizirani su tečajevi:

  • ranog učenja engleskog jezika kojeg provodi Škola stranog jezika „Cvrčak“
  • ritmike i plesa udruge „Cvrčak“
  • Program sportske radionice kojeg provodi udruga „Mali sportaši“

Ispiši stranicu