Ostvarivanje prava na olakšicu u plaćanju cijene vrtića

1. UVJETI I DOKUMENTACIJA

Cijenjeni roditelji i skrbnici,
 
Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 24/19) utvrđeni su kriteriji i mjerila za sudjelovanje roditelja i skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama, te su utvrđene olakšice u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa i socijalnom statusu obitelji. 

Za detalje molimo pročitati Obavijest o pravu na olakšice - sudjelovanju roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1.1.2020. godine.

Ovdje molimo preuzeti dokumentaciju u vezi ostvarivanja prava na olakšicu: dokumentacija za ostvarivanje prava na olakšicu u plaćanju cijene vrtića.

2. ROK ZA DOSTAVU

Rok za dostavu:
- Zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšicu,
- Izjave o članovima zajedničkog kućanstva za 2019. godinu,
- Izjave o prihodima zajedničkog kućanstva za 2019. godinu,
- Pisane suglasnosti roditelja/skrbnika za provjeru podataka o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva i
- Pisane suglasnosti roditelja/skrbnika za provjeru podataka o prebivalištu djeteta i ostalih članova zajedničkog kućanstva
je 28.2.2020.

Rok za dostavu 
svih traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšicu je 20.3.2020.

3. ZAPRIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za olakšicu zaprima se u računovodstvu vrtića (Wellerov vrt 1) svakim radnim danom od 9 do 15 sati.

Posljednja izmjena: 13.3.2020., 11:00

 

Ispiši stranicu