Izvanredni upisi 2019/2020.

 Izvanredni upisi u Dječji vrtić "Različak" za pedagošku godinu 2019./2020.

Cijenjeni roditelji i skrbnici,

izvanredni upisi u Dječji vrtić "Različak" za pedagošku godinu 2019./2020. u pravilu traju tijekom cijele godine od 1.9.2019. na dalje ali najkasnije do početka provođenja redovnih upisa u svibnju 2020., pod uvjetom da u vrtiću ima slobodnih mjesta, o čemu slobodno možete kontaktirati vrtić.

Dječji vrtić "Različak" pruža sljedeće programe:

 • redoviti program predškolskog odgoja djeteta: redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta
  • u zahtjevu za upis (str. 2) potrebno je zaokružiti da se on podnosi za ovaj, 10-satni program, i to za jaslice (od 1. do 3. godine) ili vrtić (od 3. godine do polaska u osnovnu školu), i nadalje, dijete se može zapisati i za jedan od pet dolje navedna posebna programa:
   • posebni program ranog učenja engleskog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program ranog učenja njemačkog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni sportski program za djecu predškolske dobi (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program senzomotorike (senzomorne stimulacije za djecu od prve do treće godine života) (za djecu jasličke dobi uz dodatnu uplatu roditelja)
   • posebni program za djecu s višestrukim teškoćama (8-satni program za djecu vrtićke dobi bez dodatne uplate roditelja)
 • program predškole: obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako nisu polaznici vrtića (ako jesu, predškola je sastavni dio redovitog programa)

Dječji vrtić zadržava pravo rasporeda djeteta u skupine i objekte. Dječji vrtić "Različak" je gradski dječji vrtić (vrtić Grada Zagreba) koji se sastoji od šest objekata koji su navedeni u podnožju stranice. Centralni objekt nalazi se u Wellerovom vrtu 1. Vrtićki program provodi se u svim objektima a jaslički program u objektima Wellerov vrt, Kaptol i Mlinovi. Posebni program engleskog jezika provodi se u objektima Amruševa, Mlinovi, Nova Ves i Wellerov vrt. Posebni program njemačkog jezika provodi se u objektu Amruševa. Posebni sportski program provodi se u objektu Mlinovi i Wellerov vrt. Posebni program senzomotorike provodi se u objektu Mlinovi i Wellerov vrt. Posebni program za djecu s višestrukim teškoćama provodi se u objektu Kaptol.


Obrasci i dokumentacija koji se predaju na upisu

1. Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić "Različak" (preuzmi) (obvezan)
2. preslika osobnih iskaznica roditelja / skrbnika (obvezna)
3. potvrda o prebivalištu djeteta (obvezna samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
4. izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta, bez obzira kada je izdan (obvezan samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
5. 
elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) (preko sustava e-Građani može se pribaviti elektronički zapis a na šalteru HZMO-a potvrda o podacima upisanim u elektronsku radnu knjižicu (primjer elektroničkog zapisa))
6. 
ispunjeni obrazac za inicijalni razgovor (preuzmi) (obvezan)

7. ostala dokumentacija po potrebi (rješenje ili preporuka centra za socijalnu skrb, pravomoćna sudska presuda, smrtni list jednog od roditelja, rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta, ostala relevantna dokumentacija u slučaju posebnih potreba djeteta odnosno teškoća u razvoju itd.)


(Iznimno, ako se dijete upisuje samo u program predškole, ispunjavaju se obrasci: Zahtjev za upis djeteta u program predškole (preuzmi) i Obrazac za inicijalni razgovor za program predškole (preuzmi), a od ostale dokumentacije nije potrebno priložiti dokument pod rednim brojem 5. (elektronički zapis ili potvrda HZMO-a).)

Intervju (inicijalni razgovor)


Termin za intervju se dogovara prilikom predaje Zahtjeva za upis u tajništvu vrtića. Intervju provodi stručni suradnik vrtića s roditeljem / skrbnikom i djetetom. S djetetom na intervju dolazi barem jedan roditelj / skrbnik i donosi:

Dokumentacija koja se donosi na intervju:

1. preslika knjižice cijepljenja (iskaznice imunizacije)
2. potvrda o obavljenom sistematskom pregledu
3. preslika zdravstvene iskaznice djeteta


Posljednja izmjena: 13.3.2020., 11:00Ispiši stranicu